Taxi Algemene Informatie

Informatiepagina van Taxi Mechelen De Dijle: verloren voorwerpen, klachten, aansprakelijkheid, politiereglement en onze algemene voorwaarden.

Bel ons

Verloren voorwerpen

Bent u iets vergeten in de taxi? Geen zorgen, onze chauffeurs geven alle achtergelaten voorwerpen na hun dienst af. Bel ons op een werkdag tijdens kantooruren om uw voorwerp(en) te komen ophalen. Wilt u dat we uw spullen thuisbezorgen? Dat doen we graag! Houd er wel rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan deze bezorgservice.

Klachten

Bij Taxi Mechelen De Dijle nemen we feedback van klanten uiterst serieus en zorgen we voor een snelle en effectieve afhandeling van klachten. We kunnen vragen om specifieke details zoals het vertrekadres, tijdstip en nummerplaat of naam van de chauffeur, zodat we de deze werknemer adequaat kunnen aanspreken. Wij behandelen al uw klachten op mailadres info@taxidijle.be

Aansprakelijkheid

Taxi Mechelen De Dijle is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen door bijvoorbeeld files, pech, of slecht weer die ertoe leiden dat u uw trein, bus of vlucht mist, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van onze kant.We behouden ons het recht voor om ritten te annuleren in geval van overmacht, zoals extreme verkeersdrukte, weersomstandigheden of calamiteiten.

We streven ernaar dit te voorkomen, maar adviseren u voldoende tijd te nemen om vertragingen op te vangen.Onder overmacht vallen situaties die buiten onze schuld om ontstaan en niet voor onze rekening komen. Daarom is Taxi Mechelen De Dijle niet verplicht tot schadevergoeding in dergelijke gevallen.

Politiereglement

Bij Taxi Mechelen De Dijle houden we ons strikt aan het Koninklijk Besluit van 2 april 1975, dat belangrijke regels voor taxibedrijven en chauffeurs bevat:

Politiemaatregelen voor reizigers (Art. 18):

 • Roken in het voertuig is verboden.
 • Instappen als alle zitplaatsen bezet zijn, is niet toegestaan.
 • Dieren, behalve geleidehonden voor blinden, mogen alleen met toestemming van de chauffeur mee.
 • Gevaarlijke of hinderlijke voorwerpen mogen niet in het voertuig geplaatst worden.
 • Instappen in staat van onzindelijkheid of met een besmettelijke ziekte is verboden.
 • Zich uit het voertuig buigen of de deuren openen tijdens het rijden is niet toegestaan.
 • Het voertuig bevuilen of beschadigen is verboden.
 • Het uit het voertuig werpen van voorwerpen is niet toegestaan.

Rechten van chauffeurs (Art.13.-2):

 • Chauffeurs mogen weigeren passagiers mee te nemen voor lange afstanden of naar afgelegen plaatsen, tenzij de identiteit van de passagier vastgesteld kan worden.
 • Een provisie mag geëist worden voor lange ritten.
 • Passagiers in staat van dronkenschap mogen geweigerd worden.

Routekeuze (Art.14.-1):

 • De chauffeur neemt de snelste weg, tenzij de klant anders beslist.

Voor meer informatie en de volledige taxiwetgeving in België verwijzen we u naar http://www.gtl-taxi.be/.

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Begripsomschrijving
Deze voorwaarden zijn van toepassing op taxidiensten zoals gedefinieerd in het Vlaams decreet van 20 Maart 2020, inclusief in- en uitstappen. De ritprijs wordt vooraf bepaald of via de taxameter berekend.

Artikel 2: Toepassingsgebied
Deze voorwaarden gelden voor alle vervoerovereenkomsten tussen reiziger/opdrachtgever en vervoerder.

Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
Een vervoerovereenkomst komt tot stand bij acceptatie van het aanbod van de vervoerder door de reiziger. De vervoerder is verplicht opdrachten te aanvaarden, tenzij anders vermeld in artikel 4 lid 1.

Artikel 4: Beëindiging en Annulering
De vervoerder mag de rit beëindigen als de reiziger hinder veroorzaakt. De reiziger betaalt het bedrag op de taxameter of een deel van de vooraf overeengekomen prijs bij voortijdige beëindiging.

Artikel 5: Verplichtingen en Bevoegdheden van de Reiziger
De reiziger moet instructies van de vervoerder volgen en de veiligheidsgordel dragen. Hij/zij moet zich onthouden van hinderlijk gedrag en de overeengekomen of taxameterprijs betalen.

Artikel 6: Betaling
Betaling geschiedt volgens de tarieven vastgesteld in het Vlaams decreet van 20 april 2001. Betalingen dienen contant of via erkende elektronische betaalmethoden te gebeuren.

Artikel 7: Niet-betaling
Bij niet-betaling binnen de termijn is een vertragingsrente van 15% per jaar verschuldigd, plus een schadevergoeding van 15% met een minimum van 25 euro.

Artikel 8: Verplichtingen en Bevoegdheden van de Vervoerder
De vervoerder vervoert reizigers en handbagage veilig en zorgvuldig. De chauffeur moet de snelste route nemen, tenzij anders verzocht, en een betalingsbewijs verstrekken.

Artikel 9: Bagage
Bagage moet degelijk verpakt zijn. Gevaarlijke of hinderlijke bagage mag geweigerd worden.

Artikel 10: Vervoer van Dieren
Dieren mogen vervoerd worden in draagbare manden of tassen. Hulphonden moeten altijd worden meegenomen.

Artikel 11: Gevonden Voorwerpen
Gevonden voorwerpen moeten worden ingeleverd bij de vervoerder. De eigenaar kan het voorwerp ophalen of laten bezorgen tegen betaling van de ritprijs.

Artikel 12: Overmacht
Bij overmacht kan de reiziger/opdrachtgever de overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Schade aan Taxi
Bij vervuiling zoals braken in de taxi, betaalt de reiziger 250 euro. Andere schade wordt beoordeeld door een expert.

Artikel 14: Klachten en Geschillen
Klachten moeten binnen 8 dagen worden ingediend. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de relevante arbitragecommissie, indien van toepassing.